CÔNG TY ĐỒNG TÂM TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày 03 tháng 10 năm 2020, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ mới Đồng Tâm (Công ty Đồng Tâm) đã long trọng tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020...

 

 

Đọc Thêm